Dự án thủy điện Xêkaman 3

Sử dụng lao động: Việt Lào Công ty Cổ phần Điện lực.
Địa điểm: huyện Đăk Chung, tỉnh Sekong, CHDCND Lào.
Tổng mức đầu tư: 311,7 triệu USD (tương đương 5.018.000 đồng).
Công suất: 250 MW.
Điện hàng năm: 1,100 triệu KWh.

xekaman3
Xekaman 3 đã được bắt đầu từ tháng tư năm 2006. Hiện nay, mặt hàng đang được thực hiện là: lấp đập cán, đập tràn bê tông, đào đường hầm cung cấp. Công ty Cổ phần Sông Đà 9 được giao nhiệm vụ đào nền tảng của đường hầm dẫn dòng, đường hầm cung cấp, cán đập tràn, đập tràn, nhà máy, để tách các mỏ đá, để thực hiện CFRD và đắp đê biên giới. Dự kiến dự án sẽ được hoàn thành vào năm 2011.

I. thông số chính:
– Bình thường mực nước nâng cao: 970 m
– MNC: 906 m
– Lưu vực năng lực: 267.450.000 m3
– Công suất lắp đặt: 250 MW
– Số lượng đặt máy: 2
– Chiều dài tối đa của đập (về đầu trang): 542,60 m
– Tính toán cột nước: 469,93 m
– Trung bình điện (Eo): 1144840000 KW
– Tổng mức đầu tư: 5018000000 VNĐ

II. Chính điểm tiến bộ.
– Bắt đầu: 04 tháng năm thứ , 2006
– Sông đóng 1 st giai đoạn: Tháng mười hai, 2007
– Tạo sức mạnh của bộ máy số 1: Tháng sáu, 2011

III. Thiết kế sản lượng.
– Đất khai quật: 4.259,03 103.m3
– Ground khai quật: 511,16 103.m3
– Rock lấp: 2744 103.m3
– Mở cụ thể: 186,52 103.m3
– Xử lý khoan: 22.000m
– Hydrotecnics thiết bị: 417,1 tấn
– Thiết bị thủy lực: 239 tấn

IV. Khối lượng được tính như sau: BC NCKT

V. Cơ cấu dự án
– CFRD, cung cấp đường hầm, mở NM