Nhà máy thủy điện Xêkaman 1

– Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Điện Việt Lào.

– Đơn vị thi công lắp máy: Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà

– Địa điểm xây dựng: huyện Sansay, tỉnh Attapư

– Quy mô công trình: Dự án thủy điện Xê kaman 1 bao gồm nhà máy thủy điện Xê kaman 1 và nhà máy thủy điện Xê kaman San xay với Tổng công suất lắp máy là 322 MW, tổng điện lượng trung bình năm là 1.227 triệu kWh, tổng mức đầu tư là 441 triệu USD (tương đương 7.137 tỷ đồng). Trong đó:

MakeThumbnail

images (1)

+ Công trình thủy điện Xê kaman 1: Công suất thiết kế 290 MW, điện lượng trung bình năm 1.096 triệu kWh, tổng mức đầu tư 396 triệu USD.

+ Công trình thủy điện Xê kaman San xay: Công suất thiết kế 32 MW, điện lượng trung bình năm 131 triệu kWh, tổng mức đầu tư 45 triệu USD.

Dự án thủy điện Xê kaman 1 được khởi công công trình: 2009.