Sứ mệnh

  • Tạo ra chuỗi Công ty thành viên với nhiều ngành nghề sáng tạo, đột phá trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh và đầu tư dự án công nghiệp, kinh doanh bất động sản nhằm góp phần thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển trong hoạt động kinh tế của Việt Nam thời kỳ WTO.
  • Xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân có năng lực, có uy tín và yêu nghề làm việc chuyên nghiệp.
  • Góp phần phát triển ngành công nghiệp cơ khí chế tạo và lắp đặt tại Việt Nam bằng những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cùng với một hệ thống phân phối sản phẩm mạnh, có uy tín.
  • Tích cực thúc đẩy các hoạt động vì cộng đồng và xã hội, tạo cơ hội quảng bá các thương hiệu thuộc hệ thống SOMECO Sông Đà rộng rãi trong cộng đồng.
  • Mang lại sự thỏa mãn cao nhất cho Khách hàng, Cổ đông, Người lao động và Cộng đồng từ hiệu quả hoạt động của hệ thống SOMECO Sông Đà.