Văn bản pháp quy

Văn bản: Thông tư 14/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp : tải về

Quyết định 819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Lai Châu : tải về

Tham khảo :

Lưu ý :
– Để tải tài liệu về LuatVietNam sẽ yêu cầu đăng nhập tài khoản.
– Các đơn vị thành viên liên hệ trực tiếp đồng trí Trưởng ban Tổ chức hành  chính để được cấp tên – mật khẩu đăng nhập cổng thông tin LuatVietNam.