Video clip

Ông Trần Thanh Sơn, Tổng GĐ SOMECO lên nhận giải Sao vàng đất việt

SOMECO thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

Đại hội công đoàn SOMECO